Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Том 8, Брой 2 (2018)


Редакционни 

Въведение: Електронното четене в постмодерния свят - тематичен брой
    Миха Ковач, Добринка Пейчева, Лилия Райчева

Статии 

Четенето и книгата в постмодерната дигитална среда
    Добринка Пейчева* и Boguslawa Dobek-Ostrowska; Cengiz Acarturk; Daiva Janaviciene; lena Maceviciute; Gitte Balling; Jiri Travnicek; Johanna Kaakinend; Katrin Tiidenberg; Lefkios Neophytou; Lilia Raycheva; Luminita Frentiu; Marina Kotrla; Miha Kovac; Orsolya Papp-Zipernovszky - контрибутори**
Читателски нагласи при избора между печатни и електронни книги
    Георги Александров, Лилия Райчева
Спиралата на четенето в един постмодерен пейзаж
    Диляна Керанова
Въздействието на пригодността на съдържанието и на читателските навици върху потреблението на е-книгите
    Георги Александров
Книга VS. Таблет – опит да се помирят
    Любомира Парижкова
Електронните ресурси с отдалечен достъп и проблеми на съхраняването на националната писмена памет
    Антоанета Тотоманова
Кризата на четенето на традиционна преса - световни и български тенденции
    Светла Цанкова
Невронални низходящи и възходящи процеси за учене и преподаване
    Тереза Шилаб
Ренесанс на дългото четене: новият мултимодален формат за разказване „лонгрийд”
    Милена Цветкова