Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Четенето и книгата в постмодерната дигитална среда

Добринка Пейчева* и Boguslawa Dobek-Ostrowska; Cengiz Acarturk; Daiva Janaviciene; lena Maceviciute; Gitte Balling; Jiri Travnicek; Johanna Kaakinend; Katrin Tiidenberg; Lefkios Neophytou; Lilia Raycheva; Luminita Frentiu; Marina Kotrla; Miha Kovac; Orsolya Papp-Zipernovszky - контрибутори**

Резюме

Едни он най-тревожните вопли за редуцирани духовни контакти в съвременното развитие на обществата, в това число и в България, са воплите за намаленото четене на книги. Регулярно провежданите социологически и статистиката през последните десетилетия разкриват относително устойчива картина на спад или задържане на нивото на четящите хора. Национални статистически институции, Евростат, специализирани социологически агенции, както и специализирани фондации, перманентно правят проучвания, огласявайки по-вече или по-малко мрачни картини на четенето в много европейски страни.

Не трябва да се забравя обаче, че статистическата картина на четенето не винаги се представя в релевантната на дигиталната епоха светлина. Метаморфозите, които претърпя и претърпява книгата и трансформациите, които настъпиха при четенето в дигиталната ера, изискват по-специален изследователски поглед, който да се опита да очертае както някои от последиците, така и от причините за фундаментални промени, които ги съпътстват.

В настоящата статия се представят обобщени данни от проведена по метода "експертна оценка" анкета сред 12 експерти, участващи в COST Акция 1404 Е-Read (2014 - 2018г.) за нагласите към съвременните форми на четене и към бъдещето на книгата и е в рамките на изследователски проект ДКОСТ 01/13 от 04.08.2017 г. към ФНИ.

Някои от експертните изводи гласят, че книгата в традиционния и вид ще се промени в голяма степен, ще се извършват множество конвергентни процеси между традиционните и е-формати, както и между останалите медии, но като хартиен носител няма да изчезне, ще бъде притежание преобладаващо на интелектуалния елит.

Ключови думи: четене; книга; е-четене; бъдеще на книгата; нагласи към четенето.

Пълен текст (БГ)