Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Конфликти между учениците в Елбасанските гимназии

Нуредин Чечи

Резюме

Конфликтите между подрастващите в гимназиите не са съвсем недокосната тема, но проучванията, свързани с този проблем, са малко заблуждаващи. Конфликтите, актовете на физическо насилие и особено вербалното насилие сред учениците от нашето общество се увеличиха през последните години. Тийнейджърите в тези училища са станали по-агресивни и агресивни. Юношеският конфликт с родители, учители и помежду им в училище се превърна във феномен, който разкрива типологията на днешните тийнейджъри.

Проучването е предприето за признаване, лечение и идентифициране на този проблем, както и за определяне на начините и средствата за решаване на конфликти между подрастващите и учителите в средните училища, младите хора и техните семейства. Изследването показа, че конфликтите са разнообразни, специфични и че основните източници на конфликти в нашите училища днес са много.

В същото време проучването ни даде възможност да идентифицираме като основен път за преодоляване на конфликтите между подрастващите, между учителите и родителите, правейки компромиси, срещи, преговори и т.н.

Изследването се основава на теренно проучване и анализ на данни, получени от проучване на извадка от 500 ученици в Елбасан, които бяха определени  на случаен принцип.

Тези училища са избрани от семейства от селски райони и подрастващи с различен психо-културен произход. Използваният инструмент за получаване на информация беше въпросник с отворени и затворени въпроси.

Ключови думи: конфликтни ситуации; тийнейджъри; родители; семейства; учители; ученици; училища и семейства; западна култура; непоносимост.

 

За автора:

Нуредин Чечи - докторант, катедра "Социални науки", "А. XHUVANI " - Университет в Елбасан, Албания.

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)