Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Марксизмът и религията: Есе за реконструкция на марксисткия подход към религията

Денис Йолдаш

Резюме

След разпадането на Съветския съюз "завръщането на религията" беше отбелязано от някои учени. Дори през периода на Студената война организираните религии използваха своята политическа практическа сила в световната политика.

Проектът за зеления пояс на Збигнев Бжежински, съветник на президента Дж. Картър, оформи икономически и политически едната страна на исляма.

Официалният съветски атеизъм се възползва от "теорията за мита за Христос" във войната си първо срещу католицизма и второ срещу исляма.

Ключови думи: Марксизъм; религия; екстремизъм; Съветски съюз; ревизионизъм.

 

За автора:


Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)