ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700

Последен брой:

Том 6, Брой 1

Болницата като социална матрица
    Владимир Дулов

Стресът в работна среда. Обобщена гледна точка върху ефектите от стреса върху продуктивността на медицинските сестри
    Виолета Садику -Алтерзиу

Динамика на привързаността на деца от 9-12 г възраст към разведените си родители в Елбасан, Албания
    Ирена Кхафери

Проблемът за ценностите в интернет социалните мрежи
    Теодора Христова