ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License

Последен брой:

Том 6, Брой 2

За някои структурни образци на присъединяването на периферните общества към модерността
    Христо Стоянов

Предишни стилове на живот и липса на грижи за хората в напреднала възраст: възприятия и схващания на обществените лидери в Замбия
    Исак Кабеленда

Референдумът в медийния дискурс на Полша през 2013 г. (върху примера на "Газета виборча")
    Мария Марчевска-Ритко

Референдумите и демокрацията
    Добринка Пейчева

Преходът в албанското семейство
    Валбона Муча

40 години Дубровнишки семинар „Бъдещето на религията“
    Нонка Богомилова

40 години Катедра "Икономическа социология" в УНСС
    Тодорка Кинева