ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License

Последен брой:

Том 6, Брой 3

Рекламни агенции. Собственост и управление в Нигерия. Степен на участие на жените професионалисти
    Ротими Уйлямс Олатунджи, Омойе Мери Акхагба и Беатриче Адейнка Ланинхън

Миграционният мотив
    Борис Манов

Правната култура в условията на глобализация
    Петрана Стойкова

Персонализиране на дигитално съдържание в контекста на глобализирането и развитието на технологиите
    Гергана Маркова

Прагматика на комуникацията в дигиталния туристически маркетинг
    Христина Славова

„Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят” – една палитра от научни тези
    Диляна Керанова