ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Последен брой:

Том 8, Брой 1

Никълъс Луман и постхуманистката модерност
    Адам Ловаc

Медийни стратегии на руските комерсиални арт галерии за привличане на целева аудитория
    Kира Луцишина

„Млади“ и „стари“ или за профила на поколенията-новатори, в началото и края на 20-ти век
    Мирослава Кортенска

Икономика, базирана на общностна солидарност и еко-социална трансформация
    Сузане Елсен

Първите онлайн медии: нова конфигурация на медийния наратив и журналистическите практики
    Стела Ангова

Студентската академична мотивация през призмата на самоефективността
    Русанка Манчева, Биляна Йорданова

Интересно изследване върху религиозния синкретизъм в Родопите
    Нонка Богомилова