ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Последен брой:

Том 7, Брой 2

Периферните общества и комунистическата идеология
    Христо Стоянов

Бъдещето на Западната цивилизация
    Пeтя Пачкова

Модели на персоналност - един онтологичен поглед на човешката автентичност
    Валбона Муча, Силва Ибрахим, Артан РЕДАЖ

Трансформации в медийното поле в условия на изгубена автономност
    Николай Балтов

24-часовият телевизионен канал "KHABAR 24" в казахстанското медийно пространство: глобален опит
    Алмагюл Курманбаева, Шинар Калиаджарова

Престъпност и социален контрол в условията на глобализация
    Валентина Златанова

Евтаназията в България - религиозни аспекти
    Цветомир Тодоров

Родителството - конфликтна зона в българското общество
    Тодорка Кинева