ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Последен брой:

Том 7, Брой 3

Човекът - симулакрум – бъдещето на човека в перспективата на Бодрияр
    Гергана Попова

Спорт, национализъм и пропаганда
    Боряна Ангелова-Иговa

Информационните и комуникационно-технологични приложения и медиатизация на социалното включване
    Едуин Фъргър

Ромската общност в Албания. Асимилационни тенденции по време на комунизма и днешната ситуация
    Елисабета Османаж

Новите медии и социални мрежи като фактор в процеса на радикализация и нормализация на престъпленията от омраза
    Люба Спасова

Интернет и социологическото знание сред студентите в Р. Македония
    Душка Матевска & Зоран Матевски

Интернет като инструмент за заемане на активна гражданска позиция в киберпространството и за мобилизиране на гражданска активност извън него
    Мариета Христова

Винаги свързани: дигиталните умения сред учениците
    Теодора Христова

Поглед към антропологичните и социологични идеи
    Иван Евтимов