Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Том 7, Брой 3 (2017)


Статии 

Човекът - симулакрум – бъдещето на човека в перспективата на Бодрияр
    Гергана Попова
Спорт, национализъм и пропаганда
    Боряна Ангелова-Иговa
Информационните и комуникационно-технологични приложения и медиатизация на социалното включване
    Едуин Фъргър
Ромската общност в Албания. Асимилационни тенденции по време на комунизма и днешната ситуация
    Елисабета Османаж
Новите медии и социални мрежи като фактор в процеса на радикализация и нормализация на престъпленията от омраза
    Люба Спасова
Интернет и социологическото знание сред студентите в Р. Македония
    Душка Матевска & Зоран Матевски
Интернет като инструмент за заемане на активна гражданска позиция в киберпространството и за мобилизиране на гражданска активност извън него
    Мариета Христова
Винаги свързани: дигиталните умения сред учениците
    Теодора Христова
Поглед към антропологичните и социологични идеи
    Иван Евтимов